‘Platges Segures 2021’: contractació Auxiliars d’Informació Covid-19

L’Ajuntament de Miramar contractarà durant tres mesos a 6 joves com a Auxiliars d’Informació Covid-19 ‘Platges Segures 2021’ amb una subvenció de 26.759,16€ de la Generalitat Valenciana, actuació cofinançada per la Unió europea a través del Programa Operatiu d´Ocupació Juvenil.

• Qui pot optar a la feina? (Requisits)- Tenir menys de 30 anys.- Tenir en vigor el carnet de conduir B. – Estar graduat en ESO o equivalent.- Ser demandant d’ocupació en el teu Espai Labora Gandia, amb el perfil: Auxiliar d’Informació C.N.O. 44121011 (https://puntlabora.gva.es/puntlabora/atenciontelefonica i selecciona Actualització de dades del meu currículum).

• Procés de selecció: L’Ajuntament de Miramar presentarà l’oferta de treball a LABORA i serà la Generalitat Valenciana l’encarregada del procés de selecció dels 6 llocs de treball

—— Traducción

El Ayuntamiento de Miramar contratará durante tres meses a 6 jóvenes como Auxiliares de Información Covid-19 ‘Platges Segures 2021’ con una subvención de 26.759,16€ de la Generalitat Valenciana, actuación cofinanciada por la Unión europea a través del Programa Operatiu d´Ocupació Juvenil.

• ¿Quién puede optar al trabajo? (Requisitos)- Tener menos de 30 años.- Tener en vigor el carné de conducir B.- Estar graduado en ESO o equivalente.- Ser demandante de ocupación en tu Espacio Labora Gandia, con el perfil: Auxiliar de Información C.N.O. 44121011 (https://puntlabora.gva.es/puntlabora/atenciontelefonica y selecciona Actualización de datos de mi currículum).

• Proceso de selección: El Ayuntamiento de Miramar presentará la oferta de trabajo a LABORA y será la Generalitat Valenciana la encargada del proceso de selección de los 6 puestos de trabajo.#gva#ajumiramar