Sol·licituds RGPD

La normativa de protecció de dades permet que pugues exercir davant el responsable del tractament teus drets d’accés, rectificació, oposició, supressió ( “dret a l’oblit”), limitació del tractament i portabilitat.

Sol·licitud dret d’accés Descàrrega
Sol·licitud dret d’oposició Descàrrega
Sol·licitud dret de rectificació Descàrrega
Sol·licitud dret de supresió Descàrrega
Sol·licitud limitació del tractament Descàrrega