Miramar continua apostant per la reducció del carboni amb el projecte de les Paulònies

L’Ajuntament de Miramar ha començat a talar 139 paulònies del Parc dels Somnis, seguint el curs de vida per al qual es van plantar, amb la finalitat que tornen a rebrotar augmentant així la taxa d’absorció del CO₂.

En 2010 el consistori va plantar més de 1.200 paulònies, arbre de gran creixement i màxima capacitat d’absorció de CO₂, entre el Parc dels Somnis, al poble, i a la platja entre el carrer Sotaia i l’avinguda de la Sequia Mare. En concret, un arbre com aquest captura de mitjana 21,7 kg de CO₂ i retorna 5,9 kg d’O2 al dia, una xifra superior a qualsevol altre arbre.

“Amb la tala i posterior rebrot d’aquestes paulònies, amb la seua guia corresponent, aconseguirem augmentar el creixement de l’absorció del CO₂, ja que els arbres creixeran amb major vigorositat i rapidesa. Contribuint a la reducció del carboni en el nostre poble. Una aposta més de l’Ajuntament de Miramar pel medi ambient”, assegura Òscar Orengo, regidor de Medi Ambient de l’Ajuntament de Miramar.

Més 110.000 m2 de zones verdes

La plantació de paulònies a Miramar forma part dels més de 110.000 m² de zones verdes del poble. Uns 40 m² per habitant entre parcs i jardins, repartits pel nucli del poble i la platja, en constant renovació i manteniment. Així l’Ajuntament de Miramar utilitza mitjans propis, tant econòmics, humans com materials, per a assegurar el bon estat d’aquests espais. Aquestes zones verdes disposen de diversos tipus d’infraestructures i serveis, com bancs, papereres, fonts d’aigua, papereres canines, jocs infantils, pistes de petanca i circuits de gimnàstica.