Miramar aprova l’adhesió a la Xarxa de Municipis Protegits contra la Violència de Gènere

Entrega del Pla d’Igualtat Municipal de Miramar.

L’Ajuntament de Miramar va aprovar, en la sessió plenaria del passat 30 de març de 2021, l’adhesió a la Xarxa de Municipis Protegits contra la Violència de Gènere de la Diputació de València, amb l’objectiu de poder accedir als recursos tant de formació com estructurals, que aquest programa facilita als municipis.

La Xarxa de Municipis Protegits contra la Violència de Gènere de la Diputació de València es va constituir el 14 de novembre de 2018 i engloba a 15 localitats de La Safor i a les que pronte se sumarà Miramar. L’objectiu de la iniciativa és dotar de recursos als municipis per a ajudar-los a desenvolupar els seus propis plans d’igualtat i contra la violència de gènere.

“Des del començament de la legislatura, la regidoria d’Igualtat ha realitzat diverses accions i propostes per a lluitar contra la violència de gènere i, aquesta adhesió a la Xarxa de Municipis Protegits Contra la Violència de Gènere té com a finalitat aconseguir una acció més eficaç en la prevenció, detecció i eliminació de qualsevol forma de violència contra les dones que es puga donar al nostre municipi”, assegura Natalia Vila, regidora d’Igualtat de l’Ajuntament de Miramar.

“El compromís de l’Ajuntament de Miramar amb la igualtat i l’erradicació de la violència de gènere és ferm i volem disposar de totes les ferramentes que estiguen al nostre abast per a poder fer-ho”, recalca la regidora.

Pla d’Igualtat Municipal

L’Ajuntament de Miramar va presentar el passat dilluns 21 de desembre, de forma virtual, el Primer Pla d’Igualtat de dones i homes de Miramar.

Aquest Pla d’Igualtat és un document elaborat específicament per englobar les actuacions  municipals en matèria d’Igualtat, de forma que, la perspectiva de gènere impregne tota la política local.

Pilar Peiró, l’alcaldessa de Miramar: “La realització d’aquest Pla i el resultat d’una diagnosi prèvia és fruit de molts mesos de treball conjunt amb responsables de la corporació municipal, des de la part política, i de la població que ha participat en la diagnosi. Amb tot, des de l’agrupació municipal pensem que és fonamental que els poders públics ens impliquem vertaderament en l’eliminació de les desigualtats entre els homes i les dones. Sent un espill en el qual cada veí i veïna, de forma individual, puga mirar-se i trobar les ferramentes necessàries per a revisar els comportaments, les actituds i qüestionar-se què podem fer per eliminar la discriminació”.

 Natalia Vila, regidora d’Igualtat: “Així, el Pla d’Igualtat de Miramar recull un programa estratègic d’actuacions on es contempla la situació actual del nostre poble en materia d’igualtat, on es posa sobre la taula les necessitats i les diferents mesures per aconseguir complir amb el principal objectiu: fer del nostre poble una societat més justa i igualitària”.