Miramar amplia el nombre de places d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda

L’Ajuntament de Miramar ha incorporat, dins del projecte per a millorar la qualitat de vida dels veïns i veïnes, 11 noves places d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda disponibles tant en el poble com en la platja.

“Amb els nous llocs d’aparcament, Miramar compta amb més d’una vintena d’espais reservats per a facilitar l’accessibilitat i mobilitat a totes les persones del nostre municipi i totes les que vinguen a visitar-nos”, assegura Pilar Peiró, alcaldessa de Miramar. “A més, tots els aparcaments reservats han sigut pintats recentment segons dicta la normativa, per assegurar l’ús correcte dels espais”, puntualitza l’alcaldessa. En concret, entre les places situades a la platja s’han habilitat dues illes al costat dels accessos al passeig marítim, amb zones específiques per a carregar les cadires de rodes, i també en la rodalia dels espais públics municipals.

“Miramar és un enclau turístic que rep molts visitants durant l’estiu, així pensem que és necessari que a més d’habilitar un punt accessible al bany, també puguen aparcar còmodament al llarg de tota la platja”, destaca Peiró.


Traducción

El Ayuntamiento de Miramar ha incorporado, dentro del proyecto para mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas, 11 nuevas plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida, disponibles tanto en el pueblo como en la playa.


“Con los nuevos lugares de aparcamiento, Miramar cuenta con más de una veintena de espacios reservados para facilitar la accesibilidad y movilidad a todas las personas de nuestro municipio y todas las que vengan a visitarnos”, asegura Pilar Peiró, alcaldesa de Miramar. “Además, todos los aparcamientos reservados han sido pintados recientemente según dicta la normativa, para asegurar el uso correcto de los espacios”, puntualiza la alcaldesa. En concreto, entre las plazas situadas en la playa se han habilitado dos islas junto a los accesos al paseo marítimo, con zonas específicas para cargar las sillas de ruedas, y también en la cercanía de los espacios públicos municipales.


“Miramar es un enclau turístico que recibe muchos visitantes durante el verano, así pensamos que es necesario que además de habilitar un punto accesible al baño, también puedan aparcar cómodamente a lo largo de toda la playa”, destaca Peiró.