Les 1.200 paulòwnies de Miramar ja porten 5 anys absorbint el CO2 del municipi

A l’estiu de 2010, l’Ajuntament de Miramar va ser pioner en la plantació, en dues zones verdes municipals, d’un total d’1.200 paulòwnies. L’objectiu d’aquesta actuació era incrementar els nivells d’absorció de CO2 en el municipi. Tal com exposa l’alcalde de Miramar, Asensio Llorca, “començàrem elaborant una auditoria energètica de Miramar, que ens va aconsellar la plantació d’aquesta espècie vegetal caracteritzada per absorbir 10 vegades més CO2 que qualsevol altra planta. Les 1.200 paulòwnies, juntament amb altres actuacions d’estalvi energètic que vam dur a terme, permetrien assumir tot el CO2 emès per l’enllumenat públic i els edificis municipals” exposa Llorca. Aquesta alta capacitat d’absorció de CO2 aconseguida per les paulòwnies és deguda al gran tamany de les seues fulles, que poden tenir fins a 40 centímetres de diàmetre. Així mateix, aquesta espècie, procedent de Xina, és un arbre de ràpid creixement. De fet, transcorregut un any des de la seua plantació, arriben fins als quatre metres d’altura, consumint una tercera part de l’aigua que necessita un taronger. Finalment, una vegada l’arbre arriba a la seua altura màxima, que pot ser de fins a 25 metres, l’Ajuntament de Miramar té la possibilitat de tallar-ho i destinar el seu tronc i branques a la producció de pellets, usats per a alimentar les calderes de biomassa. D’altra banda, la fusta de paulownia, de gran qualitat, es paga al mateix preu que la fusta de pi, una de les més cotitzades. “És important tenir en compte que, després de tallar-ho, l’arbre torna a créixer des de la seua pròpia soca fins a en cinc ocasions, aprofitant les profundes arrels generades després de la primera època de creixement. En el cas de les paulòwnies de Miramar, algunes de les situades en el Parc dels Somnis, al costat del Polígon Industrial, ja superen els 17 metres d’altura en només cinc anys”, exposa Llorca. Durant els últims anys han sigut diverses les mesures que ha posat en marxa l’Ajuntament de Miramar amb l’objectiu de reduir el consum energètic i rebaixar les emissions de CO2 a l’atmosfera. “A més dels reductors de flux situats en els quadres de l’enllumenat públic, ja hem substituït totes les lluminàries del municipi per llums de LED, amb la reducció de consum i emissions que açò comporta” conclou Asensio Llorca