L’Ajuntament de Miramar modernitza el Polígon amb una subvenció de 197.222 €

L’Ajuntament de Miramar comença la remodelació del Polígon Industrial Les Vinyes amb una inversió de 200.000 euros, finançada amb 179.222 euros per l’IVACE (Institut Valencià de la Competitivitat Empresarial) i 2.778 euros de fons propis municipals.

En concret, aquestes obres s’han iniciat amb la instal·lació i gestió d’una primera fase de càmeres de vigilància connectades a la Policia Local, fet que suposa un augment de la seguretat ja que facilita la detecció dels infractors. 

A més, les obres suposen la continuïtat de la millora de la xarxa viària amb la repavimentació de la calçada al carrer dels Genovesos, així com, d’un tram del nou accés des de la CV-670, continuant amb les obres realitzades en 2021. També es durà a terme la millora de la mobilitat urbana amb la creació d’una senda peatonal que completa el carril bici actual.

La nova actuació servirà també per millorar les zones verdes del polígon industrial amb l’ampliació de l’espai per a la pràctica de cal·listènia al Parc de la Taronja i la adequació de l’entrada nord del polígon amb la plantació de nova vegetació amb sistema de reg. La inversió també suposarà la millora de enllumenat públic amb la incorporació de noves lluminàries LEDS en l’accés nord del polígon.

La nova actuació en el Polígon Industrial també contempla la substitució de la pintura dels passos de zebra per empedrat, evitant els costos de manteniment.

Vicent Miquel, regidor d’urbanisme de l’Ajuntament de Miramar: “amb aquesta nova inversió en el polígon industrial busquem potenciar i afavorir la implantació de noves indústries que reactivin l’activitat econòmica, així com la millora de la productivitat de les empreses existents en aquest àrea industrial”. Amb aquesta iniciativa es pretén, a més, garantir “la seguretat de les indústries i de les persones usuàries” i, al mateix temps, afavorir “la seguretat viària i l’adequada mobilitat de vianants i vehicles”.