L’Ajuntament de Miramar aprova un pressupost de 2,9 milions d’euros per a 2015

L’Ajuntament de Miramar va aprovar en la sessió plenària celebrada el passat mes de desembre el pressupost municipal per a 2015. Els comptes municipals per a enguany ascendeixen a un total de 2,9 milions d’euros. En aquest sentit, cal destacar que l’Ajuntament de Miramar va a invertir enguany un total de 400.000 euros en la contractació de veïns del municipi que actualment es troben sense ocupació, quantitat similar a la invertida en 2014 i que ha permès donar treball a un total de 164 aturats del municipi durant l’últim any, sempre seguint les directrius del Pacte Territorial per l’Ocupació de la Safor (Pactsafor).

L’alcalde de Miramar, Asensio Llorca, explica que els comptes municipals “en línies generals segueixen la mateixa línia dels últims anys, incrementant les quantitats que es destinen a inversions, benestar social i educació. Actualment, tant a Miramar com en la resta de municipis del nostre país tenim un greu problema amb les xifres de l’atur entre els nostres veïns. Per aquest motiu i atès que el nostre objectiu no és un altre que millorar les condicions de vida dels veïns i veïnes de Miramar, destinem 400.000 euros a contractar a aturats, sempre en el marc del Pacte Territorial per l’Ocupació de la Safor (Pactsafor).

Aquests empleats podran treballar per a l’Ajuntament durant aproximadament un mes. Aquestes contractacions, tal com hem fet durant els últims anys, les durem a terme sempre seguint els criteris i el barem establits en el Pactsafor. El nostre compromís és mantenir aquesta política de contractacions mentre dure la severa crisi que estem patint”. Cal recordar que en 2014 l’Ajuntament de Miramar ha contractat a un total de 164 treballadors al llarg de tot l’any, amb l’objectiu de reforçar els serveis municipals i realitzar tasques de neteja i millores, tant urbanes com en el terme municipal de Miramar. Aquestes contractacions s’incrementen especialment en els mesos d’estiu, durant els quals el municipi de Miramar augmenta la seua població de forma exponencial.

Quant a les inversions que l’Ajuntament de Miramar durà a terme en el municipi durant 2015, cal assenyalar que la partida pressupostària per a aquest concepte ascendeix a més de 620.000 euros. Dins d’aquesta partida, cal destacar la inversió destinada a la reurbanització de la plaça dels Arenes, situada en la platja de Miramar. Així mateix, altres inversions destacades seran el condicionament del carrer Sotaia, també en la platja, i el reasfaltat de diversos vials del Polígon Industrial de Miramar. “Totes aquestes actuacions estan molt lligades a l’ocupació, ja que les inversions municipals que anem a dur a terme enguany també van a generar treball per als aturats de Miramar. A través d’aquestes inversions el que fem és incentivar les contractacions de forma indirecta, és a dir, mitjançant la inversió en obra pública. Com sempre, a l’hora d’adjudicar aquestes obres tindrem especialment en compte a aquelles empreses que es comprometen a contractar aturats de Miramar. És important tenir en compte que des de l’Ajuntament de Miramar podem dur a terme tot aquest esforç inversor a causa de la bona situació dels comptes municipals. De fet, el nivell d’endeutament del nostre municipi segueix sent zero”, exposa Asensio Llorca.

D’altra banda, quant a les subvencions i prestacions socials que concedeix l’Ajuntament de Miramar “de cara a enguany i ja que la profunda crisi que estem patint segueix sense remetre, hem optat per mantenir les prestacions socials i les ajudes que concedim cada any, així com incloure una nova subvenció. En concret, a més de mantenir la subvenció del 50 per cent del cost de la vacuna Prevenar, a partir de 2015 també subvencionarem la mitat del cost de la vacuna contra el rotavirus. Aquesta vacuna, coneguda com RotaTeq, s’administra en tres dosis, el preu de les quals és d’uns 70 euros cadascuna d’elles. Incomprensiblement, aquesta vacuna no entra en la Seguretat Social i per açò hem optat per assumir el 50 per cent del cost de les tres dosis, que suposa una ajuda superior als 100 euros per xiquet”, exposa Asensio Llorca.

Finalment, els comptes municipals per a 2015 també mantenen totes les prestacions educatives que atorga l’Ajuntament de Miramar, com són les beques als estudiants de tots els nivells acadèmics i les aportacions municipals a l’Escoleta de Miramar, així com les ajudes a tots els col·lectius i associacions del municipi.