La Diputació de València subvenciona els treballs de control de vectors de mosques i mosquits a Miramar

LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA HA CONCEDIT UN IMPORT DE 3.000,00 € A L´AJUNTAMENT DE MIRAMAR PER A LA REALITZACIÓ DE CAMPANYES DE SALUT PÚBLICA PER A L´ANY 2023.

ELS TREBALLS S´HAN CENTRAT EN EL CONTROL DE VECTORS DE MOSQUES I MOSQUITS EN SÉQUIES,  BARRANCS I PUNTS DE LA ZONA PERIURBANA DEL MUNICIPI.