Escola matinera a Miramar

Les regidories d’Educació i joventut organitzen l’ESCOLA MATINERA a Miramar (de 8.00h a 9.00h) per als alumnes d’infantil i primària.

QUOTES MENSUALS:

1 ALUMNE – 15€

2 GERMANS/ES – 25€

3 GERMANS/ES – 35€

INSCRIPCIONS: (Fins al 24 de setembre de 2021)

*IMPORTANT: La fitxa d’inscripció i el justificant de pagament bancari s’han d’enviar per correu electrònic a joventut@ajumiramar.org o presentar-ho a l’Ajuntament de Miramar en horari de dilluns a divendres de 9.00 h a 13.00 h.