Escola d’estiu 2019 a Miramar

Escola Estiu 2019.cdr
L’Ajuntament de Miramar organitza un any més l’Escola d’Estiu, que es desenvoluparà al Centre Social el Molí del 25 de juny al 31 de juliol en horari de 9 a 14 hores. En esta activitat poden participar els xiquets i xiquetes d’entre 4 i 12 anys. Durant l’Escola d’Estiu, els alumnes participaran en diverses activitats esportives, lúdiques i formatives, així com eixides a la platja. Els alumnes també tindran a la seua disposició les instal·lacions del Centre Esportiu El Molí, amb diverses zones esportives i les dues piscines.

El preu de l’Escola d’Estiu és de 120 euros per als xiquets i xiquetes empadronats (140 per als no empadronats). Si la inscripció es vol fer per una quinzena, el preu és de 60 euros (70 per als no empadronats), mentre que per setmana el preu és de 30 euros (40 per als no empadronats).

Per a formalitzar la inscripció s’ha d’omplir aquest formulari. A continuació, pagar per transferència o en qualsevol oficina del Banc Santander o Caixa Popular i portar còpia de l’ingrés bancari i el formulari a l’Ajuntament de Miramar, de dilluns a divendres de 10 a 13. Esta documentació també es pot enviar per correu electrònic, a regidor05@ajumiramar.org. Per a qualsevol consulta pots telefonar al 686900230.

L’Escola d’Estiu té places limitades, que s’adjudicaran per rigorós ordre d’inscripció. El termini d’inscripció acabarà el 18 de juny.

Escuela de verano en Miramar

El Ayuntamiento de Miramar organiza un año más la Escuela de Verano, que se desarrollará en el Centro Social el Molino del 25 de junio al 31 de julio en horario de 9 a 14 horas. En esta actividad pueden participar los niños y niñas de entre 4 y 12 años. Durante la Escuela de Verano, los alumnos participarán en varias actividades deportivas, lúdicas y formativas, así como salidas a la playa. Los alumnos también tendrán a su disposición las instalaciones del Centro Deportivo El Molino, con varias zonas deportivas y las dos piscinas.

El precio de la Escuela de Verano es de 120 euros para los niños y niñas empadronados (140 para los no empadronados). Si la inscripción se quiere hacer por una quincena, el precio es de 60 euros (70 para los no empadronados), mientras que por semana el precio es de 30 euros (40 para los no empadronados).

Para formalizar la inscripción se tiene que llenar este formulario. A continuación, pagar por transferencia o en cualquier oficina del Banco Santander o Caixa Popular y llevar copia del ingreso bancario y el formulario al Ayuntamiento de Miramar, de lunes a viernes de 10 a 13. Esta documentación también se puede enviar por correo electrónico, a regidor05@ajumiramar.org. Para cualquier consulta puedes telefonear al 686900230.

La Escuela de Verano tiene plazas limitadas, que se adjudicarán por riguroso orden de inscripción. El plazo de inscripción acabará el 18 de junio.