Concurs al Facebook: ‘Un artista a casa’

L’Ajuntament de Miramar organitza un concurs artistic a través de Facebook:

20200320_Comunicación_004-Concurs-facebook-artista-casa