Comunicat de mesures adoptades per l’Ajuntament de Miramar

Després de l’aprovació del Reial decret que declara l’estat d’Alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

Se suspén l’atenció presencial al públic en els edificis municipals, perquè aquesta mesura contribuirà a evitar contagis.

L’atenció al públic es prestarà a través de:

Altres serveis:

  • Serveis Socials. 600 41 03 43
  • Registre Civil:
    • Llicències de sepultura. 670 60 20 92 (Policia Local)
    • Fe de vida. Deixar l’imprés per baix de la porta de l’Ajuntament i se li tornarà emplenada.
20200316_MesuresAjuntament