Miramar contrata 1 trabajador a través del Programa ECOVID 2021

Contractacions ECOVID 2021: 1

PROGRAMA ECOVID 2021 – DESCRIPCIÓN

Programa de incentivos a la contratación de personas desempleadas de al menos 30 años de edad por entidades locales de la Comunitat Valenciana.

Actuación cofinanciada por la Unión Europea a través del Programa Operativo del Fondo Social Europeo 2014-20 de la Comunitat Valenciana y el Programa de Ayuda REACT-UE como fondo extraordinario para paliar los efectos de la pandemia.

  • Subvención obtenida: 47.838, 20 €
  • Número de contratos: 1
  • Duración del contrato: 1 año

Ocupaciones contratadas y tareas a realizar:
Actividades de mantenimiento en condiciones adecuadas de los edificios públicos municipales.

  • Direcció General d’Ocupació, Assumptes Socials i Igualtat d’Oportunitats de la Comissió Europea

http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langld=es

  • Unitat Administradora del FSE (UAFSE, Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social)

http://www.mitramiss.gob.es/uafse/es/queUafse/index.html

L’Ajuntament de Miramar contracta a 41 treballadors aturats durant 2021

L’Ajuntament de Miramar ha contractat durant 2021 a 41 persones aturades del municipi, gràcies a diferents subvencions de 60.000 euros aproximadament i a través de fons propis municipals.

Aquestes contractacions suposen la incorporació, per una banda, de quatre treballadors, durant dos mesos, gràcies a la subvenció d’11.250 euros, concedida pel Ministeri de Treball. Cal recordar que el procés de contractació comença amb l’elaboració d’un llistat de treballadors al SERVEF i a continuació es forma una comissió amb representants dels sindicats i un tècnic municipal, que seleccionen als treballadors en funció de la baremació del Ministeri de Treball, entre les que està la seua antiguitat en l’atur, la tinència de familiars a càrrec seu o si reben algun tipus de prestació.

A més, tres persones, de al menys 30 anys, s’han incorporat a treballar durant sis mesos gràcies a la subvenció EMCORP 2021 de 21.675,87 euros disn del programa AVALEM EXPERIÈNCIA de la Generalitat Valenciana.

El Consistori de Miramar ha contractat, en el marc del Pacte Territorial per l’Ocupació de la Safor (Pactsafor), 24 persones aturades. Concretament, durant els mesos d’estiu, s’han incorporat 11 treballadors/es per a reforçar el manteniment d’espais públics a la platja. Aquests contractes, finançats a través de fons propis municipals, es porten a terme seguint els criteris i barems establerts en el Pactsafor.

Així mateix, per a la temporada estival l’Ajuntament de Miramar ha contractat sis auxiliars d’informació per a recolzar les tasques per la covid-19,amb una subvenció de 26.759,16 € de la Generalitat Valenciana, actuació cofinançada per la Unió Europea a través del Programa Operatiu d´’Ocupació Juvenil. A més, quatre persones més s’han incorporat per a serveis sociosanitaris, aquests últims finançats amb fons propis municipals.

L’Ajuntament de Miramar contracta a 27 treballadors aturats

L’Ajuntament de Miramar ha contractat en total a 27 persones aturades del municipi. Aquestes contractacions suposen la incorporació, per una banda, de cinc treballadors, durant dos mesos, gràcies a la subvenció de 10.000 euros, concedida pel Ministeri de Treball. Cal recordar que el procés de contractació comença amb l’elaboració d’un llistat de treballadors al SERVEF i a continuació es forma una comissió amb representants dels sindicats i un tècnic municipal, que seleccionen als treballadors en funció de la varemació del Ministeri de Treball, entre les que està la seua antiguitat en l’atur, la tinència de familiars a càrrec seu o si reben algun tipus de prestació.

A més, 16 persones s’han incorporat a treballar en el marc del Pacte Territorial per l’Ocupació de la Safor (Pactsafor). Aquests contractes, finançats a través de fons propis, es porten a terme seguint els criteris i barems establerts en el Pactsafor.

Per a aquest estiu també s’han contractat 4 informadors turístics i 2 informadors sociosanitaris. Treballadors que donen suport a la feina de l’Oficina de Turisme i s’encarreguen de les tasques d’informació de les mesures de seguretat davant la COVID-19.

“Durant tot l’any l’Ajuntament de Miramar demana subvencions alhora que fa un gran esforç econòmic per poder oferir treball a la gent aturada del municipi. Unes competències que no són municipals però que pensem necessàries per a ajudar als nostres veïns i veïnes”, recalca l’alcaldessa de Miramar, Pilar Peiró.