Autònoms i PIMES | Com sol·licitar la reducció de l’import de la taxa per recollida de fem

L’Ajuntament de Miramar retornarà la part proporcional de l’import de la taxa per recollida de fem als autònoms i PIMES que a conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma s’hagen vist obligats per imperatiu legal, a tancar els seus establiments.

Tots aquells que s’hagen vist afectats per aquesta circumstància hauran de presentar una sol·licitud amb les dades de l’establiment o negoci, acompanyada d’una declaració responsable en la qual s’indique el període de temps en què el mateix ha hagut d’estar sense activitat.

Pots consultar tota la informació sobre tributs i el termini per al cobrament en període voluntari dels tributs municipals ACÍ.

Reactivem Miramar: mesures d’ajuda als restauradors, petits comerços i autònoms

L’Ajuntament de Miramar ha creat un paquet de mesures per a ajudar als restauradors, petits comerços i als autònoms a afrontar el tancament per la COVID-19.

‘Reativem Miramar’ contempla en primer lloc l’ampliació de les terrasses perquè els restauradors de Miramar i la platja puguen ocupar “més espai en la via pública” i l’eliminació de la taxa d’ocupació de les taules i cadires durant tot el 2020.

Pilar Peiró, alcaldessa de Miramar: “D’aquesta forma, des d’aquest dilluns 11 de maig els bars i restaurants que obrin les terrasses al 50% d’aforament, tindran major espai per a albergar taules i cadires”.

PLA-REACTIVEM-MIRAMAR

A més, l’Ajuntament de Miramar descomptarà la taxa d’ocupació de la via pública a les obres durant els dies d’inactivitat.

Una altra de les mesures és el prorrateig del cobrament de la taxa del fem del temps corresponent a l’estat d’alarma, a tots els comerços que han hagut de tancar.

I la suspensió del cobrament del cànon dels edificis i espais públics en concessió, que han tancat les instal·lacions, fins que reactiven la seua activitat.

Promoció comerç local

L’ Ajuntament ha llançat una campanya, a través de les xarxes socials, per a promocionar a les petites i mitjanes empreses de Miramar i als autònoms locals. “La iniciativa ha estat molt ben acollida entre els veïns i veïnes, en tres dies ens han arribat més de 20 peticions de comerços i autònoms residents a Miramar”, destaca l’alcaldessa.

L’Ajuntament de Miramar atorga ajudes d’emergència social per alimentació, medicació i subministraments bàsics

Miramar continua del costat dels més vulnerables. L’Ajuntament de Miramar ha creat unes ajudes d’emergència social destinades a les famílies de Miramar que, donada la situació de crisi no poder cobrir les seues necessitats bàsiques d’alimentació, productes farmacèutics o el subministrament d’aigua, llum o gas.

Més informació