Bandera Blava

La Bandera Blava és un guardó i un sistema de certificació de la qualitat ambiental creat i gestionat per la FEE (Fundació Europea per a l’Educació Ambiental), en 1987. La FEE està constituida per més de 70 Organitzacions No Gubernamentals (ONGs), una per cada estat participant. ADEAC és el membre responsable per a Espanya de la FEE.

ConcesiónBanderaAzul2019
CentroBanderaAzul2019

La FEE concedix cada any la Bandera Blava a platges, ports i embarcacions que complixen els criteris revisats periòdicament, consensuats i cada vegada més exigents de legalitat, sanitat, neteja, seguretat i informació i gestió ambiental. Més informació…

La platja de Miramar va rebre per primera vegada aquest guardó l’any 2002 i l’ha mantés durant tots els anys excepte en 2009 i 2016. Així mateix, s’han obtingut distincions temàtiques en diferents àrees:

  • Eliminació de Barreres Arquitectòniques (2004)
  • Educació Ambiental (2005)
  • Socorrisme i Primers Auxilis (2006)
  • Socorrisme i Primers Auxilis (2020)