Mesa de salut

Jornada Miramar per la Salut 19/06/2021

Lloc
Plaça Major (i adjacents)
Programa
10:30 h Taller Bollywood a càrrec d’ADOMAR
10:30 h Jocs infantils intergeneracionals a càrrec de l’Associació de Jubilats i Pensionistes
11:45 h Activitats musicals a càrrec de la Unió Musical Milamarina
12:00 h Taller de batuts saludables a càrrec del Grup dels Jovens
12:30 h Presentació de resultats d’ENTORNS DE VIDA de Miramar a càrrec de la Mesa de Salut LocalL’Ajuntament de Miramar és va adherir al IV Pla de Salut de la Comunitat Valenciana 2016-2020. Durant aquest temps s’ha estat realitzat una diagnosi per part dels diferents col·lectius participants.

La Mesa de Salut Està formada per una representació de la massa social del municipi. La seua missió és la de promoure la salut a Miramar, entés com el procés que permet a les persones incrementar la seua salut i benestar. Per a això, cal conéixer les característiques que determinen la salut i el benestar dels qui viuen a Miramar.

Enotrns de vida

És l’eina que s’ha utilitzat perquè les persones avaluen la qualitat dels espais on viuen, treballen, es relacionen o envelleixen.

Consisteix en 14 preguntes que inclouen els elements físics i socials del lloc. Una vegada es contesten les 14 preguntes, els resultats es traslladen a un simple diagrama en el qual es mostra gràficament la valoració de les àrees preguntades.

Com impacta l’entorn i les teues condicions de vida en la teua salut i benestar?

La qualitat del lloc on les persones vivim té un efecte important sobre la salut i el benestar. La salut depèn més del nostre codi postal que del nostre codi genètic. Segons el barri o poble on visquem, tindrem una esperança de vida diferent.

En la Comunitat Valenciana hi ha desigualtats de salut que produeixen diferències de fins a 7 anys en l’esperança de vida. Millorar la qualitat dels entorns i donar oportunitats per a accedir a ells afavoreix la reducció de les desigualtats en salut.

En la Comunitat Valenciana hi ha desigualtats de salut que produeixen diferències de fins a 7 anys en l’esperança de vida. Millorar la qualitat dels entorns i donar oportunitats per a accedir a ells afavoreix la reducció de les desigualtats en salut.

Per què aquest document?

Aquest document descriu l’impacte que tenen les desigualtats en salut en cadascuna de les 14 dimensions que inclou Entorns de Vida.

Resultats ENTORNS DE VIDA a Miramar

 • Desplaçament a peu o en bici 8,11
 • Transport públic 1,50
 • Trànsit i aparcament 8,32
 • Carrers i espais 8,95
 • Espais naturals 9,36
 • Joc i oci 6,95
 • Serveis 6,71
 • Treball i economia local 5,65
 • Vivenda i comunitat 6,74
 • Contacte social 6,30
 • Identitat i pertinença 8,24
 • Seguretat 9,10
 • Cura i manteniment 9,33
 • Influència i participació 7,98

Comunicació de resultats

Publicitar i traslladar els resultats obtesos a la resta d’habitants del municipi també està entre els objectius de la ‘Mesa de Salut’. Tot i que el procés no ha finalitzat es pretén anar comunicant-los conforme s’avance.

Contacte i propostes

Qualsevol resident a Miramar pot ser partícip de la ‘Mesa de Salut’ i comunicar les seves propostes obertament.

serveissocials@ajumiramar.org

Entitats participants

 • Club frontennis Miramar
 • ADOMAR
 • Unió Musical Milamarina
 • Associació de Jubilats i Pensionistes
 • Club Futbol Miramar
 • Club Atletisme ’Fent Cames’
 • AMPA CEIP Oliveretes
 • Representants de diferentes col·lectius del poble: Joves, Immigrants, Gent amb diversitat funcional i representants del sector sanitari
 • CEIP Oliveretes
 • Escoleta infantil
 • Consultori Auxiliar de Miramar
 • Personal tècnic de l’Ajuntament de diferentes àrees: Policia local, Comunicació, Turisme, Serveis socials, Cultura i Esports
 • Grup de Govern Municipal
 • Centre de Salut Pública de Gandia