Pla General d’Ordenació Urbana

Ací tens els diferents plànols del Pla General d’Ordenació Urbana de Miramar, disponibles per a consultar o descarregar. També els tens disponibles en este enllaç

Per altra banda, ací pots consultar la normativa urbanística aplicable, també disponible en este enllaç

Finalment, ací pots consultar les diverses modificacions efectuades al Pla General d’Ordenació Urbana de Miramar des de la seua aprovació, també disponibles en este enllaç