L’Ajuntament de Miramar entrega 9 xecs bebé en un any

El pla d’ajudes a la Natalitat, iniciat en gener de 2018, consta de 500 euros per a cobrir despeses de primera necessitat

DSC_0082

 

LAjuntament de Miramar ha entregat un total de nou xecs bebé des que va en marxa aquesta subvenció en gener de 2018. L’ajuda a la Natalitat consta de 500 euros destinats a cobrir les despeses de primera necessitat del menor. El cost d’aquestes ajudes és assumit íntegrament per l’Ajuntament.

En concret, aquesta mesura es va sumar a principis de l’any passat a les altres partides de caràcter social com són les ajudes a la vacunació que cobreixen el 50% del cost de les vacunes RotaTeq, Bexsero (meningitis B) i del Papil·loma humà, per a xiques entre 14 i 30 anys. L’Ajuntament de Miramar ha invertit un total de 18.000 euros entre les dues subvencions.

Com obtenir les ajudes a la Natalitat

Per a obtenir aquesta ajuda de 500 euros per naixement, adopció o acollida per a despeses de primera necessitat com roba, alimentació o mobiliari per als xiquets acabats de néixer, adoptats o acollits és imprescindible justificar les despeses, amb almenys un cinquanta per cent de les factures emeses en establiments locals. Es pot consultar tota la informació i descarregar la documentació necessària a través del web de l’Ajuntament.

El Ayuntamiento de Miramar entrega 9 cheques bebé en un año

El plan de ayudas a la Natalidad, iniciado en enero del año pasado, consta de 500 euros para cubrir gastos de primera necesidad

El Ayuntamiento de Miramar ha entregado un total de nuevo cheques bebé desde que va en marcha esta subvención en enero de 2018. La ayuda a la Natalidad consta de 500 euros destinados a cubrir los gastos de primera necesidad del menor. El coste de estas ayudas es asumido íntegramente por el Ayuntamiento.

En concreto, esta medida se sumó a principios del año pasado a las otras partidas de carácter social como son las ayudas a la vacunación que cubren el 50% del coste de las vacunas RotaTeq, Bexsero(meningitis B) y del Papiloma humano, para chicas entre 14 y 30 años. El Ayuntamiento de Miramar ha invertido un total de 18.000 euros entre las dos subvenciones.

Cómo obtener las ayudas a la Natalidad

Para obtener esta ayuda de 500 euros por nacimiento, adopción o acogida para gastos de primera necesidad como ropa, alimentación o mobiliario para los niños acabados de nacer, adoptados o acogidos es imprescindible justificar los gastos, con al menos un cincuenta por ciento de las facturas emitidas en establecimientos locales. Se puede consultar toda la información y descargar la documentación necesaria a través del web del Ayuntamiento.