Educació Ambiental

L’Ajuntament de Miramar ofereix a la població i visitants de la platja una serie d’activitats relacionades amb el medi ambient. Vinculades amb el reciclatge, la protecció del medi y els ÇObjectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

Estimem la posidònia

Les prades de Cymodocea nodosa i, especialment, les de Posidònia oceanica (posidònia), constitueixen la comunitat bentònica més important de les àrees costaneres del Mediterrani pel seu rellevant paper ecològic. Aquestes prades són una gran font d’oxigenació i producció de matèria orgànica, amb el que contribueixen al segrest de CO₂ i, per tant, a la mitigació […]