L’Ajuntament de Miramar presenta el Projecte de Pla d’Igualtat Municipal

L’Ajuntament de Miramar ha presentat, als veïns  i veïnes del municipi, aquest dilluns 9 de març, el Projecte del Pla d’Igualtat Municipal, dins dels actes de les Jornades per la Igualtat 2020.

El Pla, tal com ha explicat la Regidora d’Igualtat, Natalia Vila, es realitzarà per la Consultora d’Equitat i Igualtat ProActives, juntament amb els experts de la Universitat de València. “El Pla d’Igualtat està pensat específicament per al nostre poble, implicant directament als veïns i veïnes de Miramar. En concret, les primeres accions versaran entorn de crear un grup de treball i realitzar enquestes a la població per a analitzar la situació actual del municipi”, destaca Vila. “Una vegada tinguem el diagnòstic de la realitat ja podrem passar a acordar uns objectius, amb estratègies i accions que ens porten cap a la igualtat real”.

En concret, la creació d’aquest Pla d’Igualtat permetrà al municipi accedir a subvencions per a realitzar campanyes de conscienciació, formació i activitats enfocades al tractament de la violència de gènere i la igualtat. Cursos com el realitzat en gener i febrer de 2020 pels treballadors i treballadores de l’Ajuntament. En aquestes sessions el personal municipal i els regidors es va formar en la comunicació no sexista, llenguatge igualitari, violència de gènere i altres aspectes relacionats amb el tracte al públic i el dia a dia de l’administració local.

Durant l’acte, la Regidora d’Igualtat, Natalia Vila ha presentat el logo que identificarà totes les activitats relacionades amb Igualtat. El disseny s’ha basat en les lletres d’altres logos municipals, per seguir la línia, així com tenint en compte la importància de la mar, amb un enllaç en forma d’ona.

Jornades per la Igualtat 2020

Durant tota la setmana continuen realitzant-se activitats dins de les Jornades per la Igualtat. Hui dimarts taller de pintura de ventalls, demà dimecres taller d’entrenament físic per a millorar el sòl pèlvic, dijous conta contes per la Igualtat a la Biblioteca Municipal i el divendres la 3a Caminata Adomar per la Igualtat. A més, el dissabte l’Auditori Municipal acollirà ‘La Ventafocs i les perdius escabetxades’, un conta contes per a adults.


Traducción

El Ayuntamiento de Miramar presenta el Proyecto de Plan de Igualdad Municipal

El Ayuntamiento de Miramar ha presentado a los vecinos y vecinas del municipio, este lunes 9 de marzo, el Proyecto del Plan de Igualdad Municipal, dentro de los actos de las Jornadas por la Igualdad 2020.

El Plan, tal como ha explicado la Regidora de Igualdad, Natalia Vila, se realizará por la Consultora de Equidad e Igualdad ProActives, junto con los expertos de la Universitat de València. “El Plan de Igualdad está pensado específicamente para nuestro pueblo, implicando directamente a los vecinos y vecinas de Miramar. En concreto, las primeras acciones versarán en torno a crear un grupo de trabajo y realizar encuestas en la población para analizar la situación actual del municipio”, destaca Vila. “Una vez tengamos el diagnóstico de la realidad ya podremos pasar a acordar unos objetivos, con estrategias y acciones que nos llevan hacia la igualdad real”.

En concreto, la creación de este Plan de Igualdad permitirá al municipio acceder a subvenciones para realizar campañas de concienciación, formación y actividades enfocadas al tratamiento de la violencia de género y la igualdad. Cursos como el realizado en enero y febrero de 2020 por los trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento. En estas sesiones el personal municipal y los regidores se formó en la comunicación no sexista, lenguaje igualitario, violencia de género y otros aspectos relacionados con el trato al público y el día a día de la administración local.

Durante el acto, la Regidora de Igualdad, Natalia Vila ha presentado el logo que identificará todas las actividades relacionadas con Igualdad. El diseño se ha basado en las letras de los logos municipales y teniendo en cuenta la importancia del mar, con una línea curva que simula las olas.

Jornadas por la Igualdad 2020

Durante toda la semana continúan realizándose actividades dentro de las Jornadas por la Igualdad. Hoy martes taller de pintura de abanicos, mañana miércoles taller de entrenamiento físico para mejorar el suelo pélvico, jueves cuenta cuentos por la Igualdad a la Biblioteca Municipal y el viernes la 3.ª Caminata Adomar por la Igualdad. Además, el sábado el Auditorio Municipal acogerá ‘Cenicienta y las perdices escabechadas’, uno cuenta cuentos para adultos.