La Policia Local de Miramar vesteix uniformes fets amb plàstic recollit de la mar mediterrània

La Policia Local de Miramar estrena equipament realitzat amb nous teixits respectuosos amb el medi ambient. Samarretes i pantalons fabricats a partir de fils de polièster d’alta qualitat extrets de materials reciclats com ampolles de plàstic i plàstic capturat de la mar mediterrània, “per la qual cosa contribueixen a preservar els recursos naturals i mantenir els oceans nets”, destaca Pilar Peiró, alcaldessa de Miramar.

“Davant de la necessitat de renovar els uniformes, vam plantejar aquests teixits que són totalment innovadors i que, a més de donar una segona vida als plàstics que contaminen les nostres platges, ofereixen les mateixes prestacions i s’adapten a les necessitats professionals deis nostres agents”, conclou Peiró.

Pràctiques de tret i salvament amb desfibril·lador

Els agents locals han finalitzat 2019 realitzant diferents cursos de reciclatge. En concret, el cos de policia es va desplaçar fins a Gandia per a realitzar pràctiques de tir. Una tasca anual que serveix perquè els agents coneguen les tècniques de tir policial i totes les mesures de seguretat que s’han de prendre durant una actuació amb arma. “A pesar que a Miramar no hem tingut actuacions que necessiten la utilització d’armes, és necessari que els nostres policies, que tenen la missió de protegir a tota la població, estiguen instruïts, ja que aplegat el moment, està sota la seua responsabilitat assegurar la seguretat ciutadana, basada a auxiliar i protegir la vida de les persones”, reconeix Peiró.

A més, un altre dels cursos realitzats pels agents juntament amb treballadors del Centre Esportiu El Molí de Miramar, ha estat el de primers auxilis. Els policies van posar novament en pràctica la utilització del desfibril·lador, tant en adults com en bebés, indispensable per a les actuacions amb víctimes per parada cardíaca. “Dos dels nostres agents van salvar una vida gràcies a la seua ràpida actuació amb el desfibril·lador, per això creiem que han d’estar familiaritzats amb el seu ús i realitzar pràctiques freqüents”, assegura la màxima responsable del cos de policia local de Miramar.


Traducción

La Policía Local de Miramar estrena equipación realizada con nuevos tejidos respetuosos con el medio ambiente. Camisetas y pantalones fabricados a partir de hilos de poliéster de alta calidad extraídos de materiales reciclados como botellas de plástico y plástico capturado del mar mediterráneo, “por lo que contribuyen a preservar los recursos naturales y mantener los océanos limpios”, destaca Pilar Peiró, alcaldesa de Miramar.

Ante la necesidad de renovar los uniformes, planteamos estos tejidos innovadores y que, además de dar una segunda vida a los plásticos que contaminan nuestras playas, ofrecen las mismas prestaciones y se adaptan a las necesidades profesionales de nuestros agentes”, concluye Peiró.

Prácticas de disparo y salvamento con desfibrilador

Los agentes locales han finalizado el año realizando diferentes cursos de reciclaje. En concreto,  el cuerpo de policía se desplazó hasta Gandia para realizar prácticas de tiro. Una tarea anual que sirve para que los agentes conozcan las técnicas de tiro policial y todas las medidas de seguridad que se deben de tomar durante una actuación con arma. “A pesar de que en Miramar no hemos tenido actuaciones que necesiten la utilización de armas, es necesario que nuestros policías, que tienen la misión de proteger a toda la población, estén instruidos, ya que llegado el momento, está bajo su responsabilidad asegurar la seguridad ciudadana, basada en auxiliar y proteger la vida de las personas”, reconoce Peiró.

Además, otro de los cursos realizados por los agentes junto con trabajadores del Centro Deportivo El Molí de Miramar, ha sido el de primeros auxilios. Los policías pusieron nuevamente en práctica la utilización del desfibrilador, tanto en adultos como en bebés, indispensable para las actuaciones con víctimas por parada cardíaca. “Dos de nuestros agentes salvaron una vida gracias a su rápida actuación con el desfibrilador, por ello creemos que deben de estar familiarizados con su uso y realizar prácticas frecuentes”, asegura la máxima responsable del cuerpo de policía local de Miramar.