Miramar elabora el Pla Local de Residus per a una gestió més eficient

L’Ajuntament de Miramar presenta el Pla Local de Residus. El document, aprovat en el plenari del passat 28 de juny, suposa la regulació detallada de la gestió de residus del municipi conforme al Pla Integral de Residus i significa el full de ruta de la planificació a futur la gestió de les fraccions de residus que es generen en el municipi.

Amb la posada en marxa d’aquest pla, subvencionat per la Diputació de València amb 4.200€,  l’Ajuntament compleix amb el decret 55/2019, de 5 d’abril, del Consell, pel qual s’aprova la revisió del Pla Integral de Residus de la Comunitat Valenciana.

El pla te en compte les fraccions de residus i la gestió actual del municipi; envases lleugers, cartró i paper, envasos de vidre, tèxtils, voluminosos i olis d’ús domèstics, entre altres. En estes fraccions s’inclouen les dels contenidors de carrer, les recollides en l’ecoparc i ecoparc mòbil gestionat pel COR.

Per a realització d’aquest pla s’ha realitzat una diagnosis prèvia, on l’empresa encarregada de la redacció va obrir un procés participatiu per a conèixer els hàbits de la ciutadania i poder implementar mesures correctores i propostes de millora. Després del procés on participaren vora un centenar de persones, s’ha elaborat el present Pla. En este sentit, el pla inclou una guia pràctica per a la correcta separació dels residus i les mesures de conscienciació, transparència i tutoria sobre la ciutadania en la implantació dels processos i educació ambiental que s’haja d’aplicar a Miramar.

En paraules de l’alcaldessa de Miramar, Pilar Peiró: “Aquest Pla és una ferramenta essencial per assolir els objectius de reciclatge exigits per la normativa comunitària. Així, el nostre municipi continua treballant per la cura del medi ambient, no sols oferint ferramentes i serveis per reciclar sinó també preocupant-nos per l’educació ambiental que potencií la conscienciació de la ciutadania”.