Miramar posa en funcionament la seua estació de càrrega ràpida i gratuïta per a vehicles elèctrics


L’Ajuntament de Miramar segueix apostant per la mobilitat sostenible en el municipi, en aquest cas a través de la instal·lació d’una estació de càrrega per a vehicles elèctrics, que ja està en funcionament. L’estació de càrrega elèctrica està situada en l’inici de l’avinguda País Valencià, enfront del Palau Miramar. Continue reading

Miramar posa en marxa el seu xec bebè: 500 euros d’ajuda directa al naixement

XecBebeMiramar WebEl pressupost municipal de Miramar per a 2018 incloïa una partida per a la posada en funcionament  del xec bebè municipal: una ajuda directa per naixement, adopció o acolliment d’un menor.

Esta ajuda entra en vigor des de l’1 de gener de 2018, de manera que els progenitors, adoptants o famílies d’acolliment que complisquen els requisits ja poden sol·licitar l’ajuda de 500 euros atorgada per l’Ajuntament de Miramar amb càrrec als seus fons propis.

Tal com exposa l’alcalde de Miramar, Asensio Llorca, “junt a les ajudes a la vacunació, el nou xec bebè beneficia a les famílies del nostre municipi davant les elevades despeses que suposa tindre un nou integrant en la família. A més, estes ajudes tenen un doble component beneficiós per al municipi, ja que el 50 per cent de l’import de l’ajuda ha de ser justificat a través de tiquets o factures de comerços locals”. Continue reading

Miramar aprova el pressupost municipal per a 2018, que ascendeix a 3,3 milions d’euros

EdificiPolivalentMiramarL’Ajuntament de Miramar va aprovar en la sessió plenària celebrada el passat 26 de desembre el pressupost municipal per a 2018. Els comptes municipals per a enguany ascendeixen a un total de 3,3 milions d’euros. Tal com exposa l’alcalde de Miramar, Asensio Llorca, els comptes municipals “en línies generals segueixen la mateixa línia dels últims anys, mantenint les quantitats que es destinen a inversions, entre altres actuacions, i incrementant les partides de caràcter social, de fet anem a instaurar una ajuda directa per naixement, el xec bebè. Així mateix, també incrementem la dotació de les beques a l’estudi i incorporem una ajuda per a els qui estudien idiomes en l’Escola Oficial d’Idiomes. D’altra banda, anem a seguir contractant aturats, destinant per a esta finalitat tant fons propis com a ajudes procedents d’altres administracions”. Continue reading